دکتر مصدق چگونه خیانت بزرگ رضاشاه را پاک کرد

از تاربرگ ایران گلوبال سید حسن تقی زاده از قرارداد ننگین 1933 می گوید- نیما عیسی پور دکتر مصدق چگونه خیانت بزرگ رضاشاه را پاک کرد؟ از جمله زیانهای حکومتهای […]

خواندن مطلب →

مصدق پس از نخست وزیری درخواست برکناری فرزندش از معاونت وزارت، قطع کمک هزینه دانشجویی نوه اش

از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان-فیسبوک منبع:ایرانی میهن پرست؛ محمد مصدق و کودتای انگلیسی امریکایی، کریستوفر دوبلیگ، ص ۲۶۱ مصدق پس از نخست وزیری، درخواست کرد فرزندش از […]

خواندن مطلب →

۱۱ آذر۱۳۲۳خورشیدی،مصدق لشکر یک نفره،او به تنهایی جلوی دست اندازی شوروی به نفت شمال وبخش شمالی ایران راگرفت.

از برگه دکتر محمد مصدق قهرمان ملی ایرانیان-فیسبوک منبع: مصدق و نبرد قدرت-همایون کاتوزیان،ص ۱۲۰-۱۲۴ مصدق؛سالهای مبارزه و مقاومت- سرهنگ غلامرضا نجاتی- جلد ۱،ص ۵۷،۶۵،۶۷ بدون شک اوج اقدامات مصدق […]

خواندن مطلب →

حکومت فردی، بهترین وسیله برای پیشرفت سیاست بیگانگان در کشور

از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان-فیسبوک منبع:خاطرات و تالمات دکتر مصدق به قلم دکتر محمد مصدق- به کوشش ایرج افشار ص ۲۰۲ ، ۲۵۷، ۲۵۸ و ۲۶۱ دکتر […]

خواندن مطلب →

گاف کودتاگران رستاخیز ۲۸ امرداد؛ خودشان در نامه نگاری هاشان کار خود را کودتا می دانستند

از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان- فیسبوک منبع:خواب آشفته نفت، از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی- محمدعلی موحد- ص ۲۵۱-۲۵۲ گاف کودتاگران رستاخیز ۲۸ امرداد؛ خودشان در […]

خواندن مطلب →

عذاب وجدان و پشیمانی یک خیانتکار، دکتر مصدق گفت مرد فاسدی است

منبع:دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی، جلیل بزرگمهر، ص۷۸-۸۱ از برگه دکتر محمد مصدق قهرمان ملی ایرانیان-فیسبوک پس از کودتا و در دوران دادگاه دکتر مصدق، برخی صاحب […]

خواندن مطلب →

نهم آبان ۱۳۰۴، هشدارهای ناشنیده دکتر مصدق در مخالفت با استبداد

مصدق و سالهای مبارزه- سرهنگ غلام رضا نجاتی، جلد نخست، ص ۱۱،۱۷ و ۱۸ کتاب تقریرات مصدق در زندان- جلیل بزرگمهر، ایرج افشار- ص۱۰۹ از برگه دکتر محمد مصدق قهرمان […]

خواندن مطلب →

دکتر مصدق:نفت ایران مانند خاک،رودخانه وکوه های کشور جزوحاکمیت ایران است

از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان-فیسبوک خواب آشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران- محمدعلی موحد-جلد نخست، ص ۲۹۸-۳۰۰ ۲۴ مهر ۱۳۳۰، یادآور سخنرانی دکتر مصدق در […]

خواندن مطلب →