دو بریتانیایی طراح نظریه «ولایت فقیه» و حکومت «جمهوری اسلامی» را بشناسیم!

برگه ‏‎Persian Gulf‎ ‏فیسبوک هر زمانی که سخن از نظریه «ولایت فقیه» و طرح ساخت یک «حکومت شیعه دوازده امامی» به میان می آید، بیدرنگ نام روح الله مصطفوی (خود […]

خواندن مطلب →