کوتوله پروری در حکمرانی خامنه ای، روش تجربه شده دیکتاتورها

از نگام یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی در کشورهای جهان سوم، رویکرد کوتوله پروری است. این رویکرد میتواند مشکلات زیادی برای رشد و توسعه کشورها ایجاد نماید و سرمایه […]

خواندن مطلب →

چرا بجای درک عملکرد او، ازنام ویاد دکتر مصدق هراس دارند؟

از فیسبوک -م ر فراهانی باوجود اسناد ومدارک غیرقابل انکار درباره دولت ملی به رهبری دکترمصدق، بازهم حکومت با اعمال قدرت مطلقه درداخل بررسانه ها و باصرف هزینه های هنگفت […]

خواندن مطلب →

هشدار دکتر مصدق:ما نمیخواهیم شاه بایک پیشامد فرار کند.من برای این سلطنت روز خوب نمی‌بینم

سال ۱۳۲۹، هشدارهای دکتر مصدق به شاه؛ ما نمی خواهیم شاه با یک پیشامد فرار کند. من برای این سلطنت روز خوب نمی‌بینم اگر… از برگه دکتر محمد مصدق رهبر […]

خواندن مطلب →

پیروزی از آن ملت ایران است – سیاوش ایراندوست

پیروزی از آن ملت ایران است – سیاوش ایراندوست از تاربرگ «ایران لیبرال» در این شرایط سخت جنگ اقتصادی و رسانه ای و هجمه های تبلیغاتی دشمنان ایران علیه ایران […]

خواندن مطلب →

نه اسرائیل، نه آمریکا، جانم فدای ایران – سیاوش ایراندوست

نه اسرائیل، نه آمریکا، جانم فدای ایران – سیاوش ایراندوست از تاربرگ «ایران لیبرال» مبارزه ی مردم ایران برای براندازی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی در ایران است. آمریکا با سؤاستفاده […]

خواندن مطلب →

چرا حکومت ایران رفرم پذیر نیست؟فاضل غیبی

از تاربرگ ایران لیبرال، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222675%22 از همان فردای انقلاب اسلامی بازار تئوری پردازی دربارۀ عوامل و اوضاعی که بدان منجر شد داغ بود. در آن روزها کسی تصور نمی‌کرد که […]

خواندن مطلب →