نقد و تحلیل دیکتاتوری-مانس اشپربر

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران-Fred Daneshyar – فیسبوک دیکتاتورها بیمارانی هستند که بیماری‌شان در هیاهوی توده‌ها، برای خودشان و برای دیگران پنهان می ماند و به همین علت فرصت […]

خواندن مطلب →

«رضا شاه روحت شاد» شعاری ارتجاعی است. مردم رعیت نیستند که شاه بخواهند

از تاریخ و فرهنگ ایران زمین-Ali Javadi کمتر انسان فهیم و حقیقت جویی است که نداند رضا شاه یک دیکتاتور و مستبد بود. او مسئولیت مستقیم نابودی بقایای هر درجه […]

خواندن مطلب →

گذار از دیکتاتوری سکولار و مدرن – آریو مانیا

گذار از دیکتاتوری سکولار و مدرن – آریو مانیا از تاربرگ «ایران لیبرال» گفته اند که دولت نادرشاه خوش درخشید اگر چه شوربختانه دولت مستعجل بود و دریغا که به […]

خواندن مطلب →