رئیس علی دلواری آزادی‌خواه و رهبر قیام در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا

از برگه گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین_Amir Laki-فیسبوک رئیس علی دلواری (۱۸۸۱-۱۹۱۵) آزادی‌خواه مشروطه‌خواه و رهبر قیام در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دورهٔ جنگ جهانی اول […]

خواندن مطلب →