فروپاشی مالی شوروی چطور رخ داد؟ -داوود زارعی

فروپاشی مالی شوروی چطور رخ داد؟ چرا شوروی نتونست مثل چین استبدادشو حفظ کنه ولی توسعه اقتصادی هم داشته باشه؟ Davood Zarei‏ @davezarei در توییتر 1. اسکرین شات ها و […]

خواندن مطلب →

آموزش شیوه خواندن پول های اختلاسی و رانت خواری در جمهوری اسلامی: دیشلی یورو و تیفلیار دلار

برای درک اختلاس ها و رانت ها در جمهوری اسلامی، بویژه بعد از گشایش پس از توافق برای برادران، در پس گیری پول های بلوکه شده و جذب اعتبارات اروپایی، […]

خواندن مطلب →

نظام تصمیم‌گیری در ژاپن و ایران و حقوق شهروندی –

از سایت سید‌غلامحسین حسن‌تاش؛ http://hassantash.blogfa.com/؛ باز نشر در تاربرگ ملیون ؛ melliun.org/iran/47284 در دوره‌ای که ریاست موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی را برعهده داشتم (بین سال‌های ۷۶ تا ۸۱) روزی از […]

خواندن مطلب →

روحانی بر صراط راستِ احمدی نژاد – محمد قراگوزلو

سایت رنگین کمان؛ http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=13794:2014-05-10-15-07-49&catid=34:politique&Itemid=86 صرفِ نظر از برخی اختلافات درون طبقاتی- مانندِ نحوه ی سلب مالکیت و شیوه ی انباشت سرمایه- قدر مسلم این که دولت های جمهوری اسلامی در […]

خواندن مطلب →