شورشی 5

زنـــدگـــی چپ- دانشمندی در همایش پژوهش های علمی: ما داریم زمین را نابود می کنیم راست-دو سوداگر:بله اما روشن است که این کار سود خیلی زیادی دارد! یک فرد خردمند […]

خواندن مطلب →