تشابه معراج پیامبر اسلام با ارداویراف زرتشتی

از گروه تاریخ و فرهنگِ ایران زمین-فیسبوک یکی از موارد تامل برانگیز در #تاریخ_ایران به معراج رفتن #مانی پیامبر و موبد #کرتیر و پس از آن یکی از موبدان زرتشتی […]

خواندن مطلب →

بنای یادبود گرانیتی اسرار آمیز «سنگ راهنمای جورجیا»

بنای یادبود گرانیتی مرموزِ «سنگ های راهنمای جورجیا»، که «استون هنج رستاخیز امریکایی » یا «بنای یادبود نظم جدید جهانی» نیز نامیده می شود در سال 1980 در شهرستان البرت(Elbert) […]

خواندن مطلب →

مسیح: یک ناجی دیگر که می میرد و از میان مردگان بر می خیزد

Jesus: Just One More Dying and Rising Savior April 15, 2012 by Bob Seidensticker http://www.patheos.com/blogs/crossexamined/2012/04/jesus-just-one-more-dying-and-rising-savior/ یک هفته بعد از ایستر است و این آخرین نوشته در مورد موضوع رستاخیز یا […]

خواندن مطلب →