خسروخان قشقایی هنگام اعدام:انگليسهادارنداز ما انتقام می گيرند…اينهاعوامل انگليس هستند

از برگه دکتر محمد مصدق-فیسبوک نهـم مهرماه سالگرد اعدام ناجوانمردانه خسروخان، ايلخان ايل قشقايی واز مبارزان جنبش ملی ایران وهمراه دکترمصدق بوسیله رژیم جمهوری اسلامی است. خسروخان زاده ۱۲۹۶ شمسی […]

خواندن مطلب →

تاثیر سیاست تخته قاپوی عشایر بر سرنوشت رضاشاه

از فیسبوک-علی سجـــــــادی نخستین مرحله سیاست عشایری رضاشاه حتی موثرتر از کوشش هایی بود که نیرومندترین شاهان قاجار همچون فتحعلیشاه و ناصرالدین_شاه انجام دادند. اما مرحله دوم انقلابی بود که […]

خواندن مطلب →