آینده بسیار زیبا خواهد بود

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک اجازه می‌خواهم این وسط خاطره ای از یک دوست از آلمان بگویم؛ سال‌ها پیش چند روزی آنجا بودم. در شهر کلن آلمان قصد […]

خواندن مطلب →

تباهی های بی تاریخ، خرافه و حساب ناچیز شاهزاده – میم. مسعود

از تاربرگ اخبار روز آقای رضا پهلوی، در پیامی به مردم ایران، فرمان پیمان نوینی را داده اند که در فضای حقیقی و مجازی با واکنش های مختلفی روبرو شده […]

خواندن مطلب →