سامان استبدادی مذهبی از درون می پاشد -هوشنگ کردستانی

از تاربرگ ایران لیبرال، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222642%22 آثار از هم پاشیدگی نظام استبداد مذهبی اکنون بیش از گذشته هویدا گشته است. بیان جزئیات آنچه در سی و هشت سال استقرار نظام مذهبی […]

خواندن مطلب →

معرفی کتاب «یادمانده‌های رحیم شریفی» – نویسنده پری سکندری

برگه فرهنگ ایران ؛ http://www.farhangiran.com/content/view/9946/88 نقش تو در زمانه بماند چنان‌که هست- تاریخ حکم آینه دارد هر آینه در تاریخ سیاسی ایران انسان­های شریفی بودند که وطن را، ایران را، […]

خواندن مطلب →

لطفا هیچ مپندارید….

برگرفته از وبلاگ شوکران http://shokaran1392.blogspot.co.uk/2013/08/blog-post_7317.html ناگفته نماندکه احمدی نژاد باهمت رهبر وسپاه وبسیج و حماسه تقلبات دو دوره رئیس جمهور شد. پس ازآن با فرمان رهبر ولی فقیه همکاره عضو […]

خواندن مطلب →