تاثیر آیین‌های کهن ایرانی بر آیین زرتشت

از برگه جشنها و فرهنگ ایران زمین – Culture of Iran فیسبوک (تندیس خدا زروان با مار پیچیده بر گرد او، موزه واتیکان) دین کهن اقوام ایرانی‌تبار برگرفته از عقاید […]

خواندن مطلب →

بیستم آذرماه ۱۵۸۹ ایرانی، روزی که خلیفه المتوکل درخت ۴۰۰۰ ساله سرو کاشمر را برزمین زد!

برگه Persian Gulfفیسبوک در چنین روزی، در ۱۱۵۳ سال پیش (بیستم آذرماه سال ۱۵۸۹ ایرانی[1]، برابر با۱۰ دسامبر ۸۶۱ میلادی)، خلیفه عباسی المتوکل دستور بریدن درخت سروی در کاشمر را […]

خواندن مطلب →