دیوها، خدایان سقوط کرده

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک باور عامیانه ای که امروزه در کشورهای صاحب فرهنگ و تاریخ شاهنامه ها از واژه «دیو» وجود داره موجود یا حیوانی عجیب الخلقه […]

خواندن مطلب →