زهر این زنبور برزیلی سلول های سرطانی را می کشد ولی به سلول های سالم آسیبی نمی رساند.

Brazilian Wasp Venom Kills Cancer Cells, But Not Healthy Cells; September 2, 2015; by Caroline Reid http://www.iflscience.com/health-and-medicine/brazilian-wasp-venom-kills-cancer-cells-not-healthy-cells {نمایی نزدیک از زنبور برزیلی} زنبورها سهمی عادلانه از خبرهای بد روزنامه ها […]

خواندن مطلب →

چگونه جانوران، از شامپانز ها تا زنبورها و باکتری ها، انتخابات برگزار می کنند-رابرت جان یانگ

From Chimps To Bees And Bacteria, How Animals Hold Elections; May 6, 2015 | by Robert John Young http://www.iflscience.com/plants-and-animals/chimps-bees-and-bacteria-how-animals-hold-elections (تعهد مانیفست :پرتقال رایگان برای همه) بسیاری از مردم انتخابات را […]

خواندن مطلب →