به دختر دوازده ساله ام دستبند و چشمبند زده بودند!

از تاربرگ«ایران گلوبال» ؛ http://www.iranglobal.info/node/67792 مرضیه مهاجر زندانی سیاسی سال های شصت است، رد پای رنج های سال های سیاه زندان را بر چهره دارد، خودش می گوید: «وقتی مرا […]

خواندن مطلب →