کار شگفت آور خلبانان هما در جابجایی شش هزار سرباز لشکر ۷۷ پیاده خراسان برای آزادسازی خرمشهر، تنها در یک شب!

برگه Persian Gulfفیسبوک تا سالروز آزادسازی خرمشهر بدست نیروهای دلاور و شجاع نیروهای ارتش ایران، با پشتیبانی نیروهای مردمی چندر وز دیگری باقی نمانده است؛ آزادسازی که خلبانان هواپیمایی هُما […]

خواندن مطلب →