راهبرد حکومت اسلامی برای کنترل ایران-مجید توکلی

۲۰ ژانویه 2022 گرانی‌ها، نظامِ اجتماعی را ویران کرده است. بعد از درآمدزایی از شوک ارزی و آشفتگی در بورس، دولت به سراغ مالیات رفته است و تورم، راحت‌ترین مالیات […]

خواندن مطلب →

چرا ملت‌ها به‌پا می‌خیزند و اعتراض می‌کنند؟

کوروش برارپور در انصاف نیوز نگارنده این مقاله در مطالعه‌ای چهارساله بر روی علل بروز جنبش‌های اعتراضیِ خشونت‌پرهیزِ خیابانی در ایران و مقایسه آن با چند کشور دنیا، به پیش‌بینی […]

خواندن مطلب →

چند نکته درباره‌ی نافرمانی مدنی – مجید توکلی

چگونه می‌توان با تبدیل‌شدن به یک شهروند نامطیع، غیرمنضبط، معترض و ناسازگار؛ به عدالت، آزادی و حقوق انسانی کمک کنیم. یعنی وقتی که اخلاق و عدالت دربرابر قانون و اطاعت […]

خواندن مطلب →

خبر ارسالی به تاربرگ درباره سرکوب دانشجویان دانشگاه تبریز در 22دی 98

خبری درباره سرکوب دانشجویان دانشگاه تبریز که بدبختانه در هیچ جا بازتاب نیافت! در تاریخ یکشنبه بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۸ گروهی از مردم به جان آمده از بیدادگری […]

خواندن مطلب →

هنگامی که امنیت، بهانه ودستاویزی برای خودکامگی و اختناق می شود.

از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان-فیسبوک منبع:رنج های سیاسی دکتر محمد مصدق، یادداشت های جلیل بزرگمهر، به کوشش عبدالله برهان، ص ۱۱۳-۱۱۴ ——————- دکتر میلیسپو آمریکایی به سمت […]

خواندن مطلب →

برخی از کارگزاران کشتار تابستان ۶۷ در تبریز و آذربایجان

برخی از کارگزاران کشتار تابستان ۶۷ در تبریز و آذربایجان از تاربرگ ایران گلوبال فشرده ای درباره کارنامه و کارکرد برخی از کارگزاران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ […]

خواندن مطلب →