دکترمصدق: به شاه هم پول مفت نمی دهم، چه برسد به شاهقلی

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک از روزنامه دنیا به تاریخ فروردین ۱۳۳۲؛ نخست وزیر می گوید برادران شاه در ازای ۳۰۰ تومان حقوق ماهیانه سروانی، باید از ساعت […]

خواندن مطلب →

هشدار دکتر مصدق:ما نمیخواهیم شاه بایک پیشامد فرار کند.من برای این سلطنت روز خوب نمی‌بینم

سال ۱۳۲۹، هشدارهای دکتر مصدق به شاه؛ ما نمی خواهیم شاه با یک پیشامد فرار کند. من برای این سلطنت روز خوب نمی‌بینم اگر… از برگه دکتر محمد مصدق رهبر […]

خواندن مطلب →

نقدی به پوزیسیون سیاسی «مصلح اجتماعی» رضا پهلوی – اقبال اقبالی

لینک در تریبون زمانه روشنگری و نقد نظراتی که به تداوم و بازتولید استبداد در ایران یاری می رسانند، وظیفه روزمره ما می باشد و از همین رو، آقای رضا […]

خواندن مطلب →