نفرین مشتاق علیشاه:شهری خون بهای مشتاق است

نفرین مشتاق علیشاه -Ali Sajjadi- فیسبوک مشتاق عليشاه اواخر دوره زنديه به کرمان ‌آمد و مورد توجه دراويش و صوفيان کرمان قرار گرفت. او روحی ناآرام و ذهنی تند داشت، […]

خواندن مطلب →

ایران، تنها کشوری در دنیا که سنگسار در آن قانونی است و اجرا می شود.

http://www.policymic.com/articles/68431/women-around-the-world-are-being-stoned-to-death-do-you-know-the-facts در ژولای 2011 در پاکستان، عارفه بی بی ، مادر دو کودک درسنگسار کشته شد. تنها جرم او داشتن یک تلفن همراه بود. در پاسخ به سنگسار بی بی […]

خواندن مطلب →