کودتا

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین- فیسبوک برخی‌ها استفاده از واژه‌ی «کودتا» برای وقایع اسفند 1299 را تبلیغات و ساخته‌ی رژیم فعلی می‌دانند، اما استفاده از این واژه در […]

خواندن مطلب →