در برابر «هجمهء اخلاقی» حکومت اسلامی – محسن ذاکری

تارنمای جنبش سکولار دموکراسی ایران؛ http://isdmovement.com/2014/04/042314/042314.Mohsen-Zakeri-Against-IRIs-moral-decadance.htm نغز گفتن روزگاری با دوستی نشسته بودیم و کارتون تماشا می کردیم. سنی حدود 27 سال داشتم. کارتون هم از همان ملوانی بود که […]

خواندن مطلب →

استانداردهای مکتب مصدق و تئوری حکومت ملى – فرهنگ قاسمی

مصدق يک سياست‌مدار منطقی و ناخدايی بود که هدفش استقلال و رهايی ملت ايران از استثمار و استبداد می بود. او می‌خواست حکومت ملی را در ايران بنا نهاده و […]

خواندن مطلب →

گارد جدید، گارد قدیم – یوسف اباذری

منبع:شماره 50هفته نامه آسمان؛ بازنشر در سایت ایران گلوبال؛ جمعه, اوت 16, 2013 – 16:37 http://www.iranglobal.info/node/23131 مردم ایران احساساتی هستند، منافع خود را تشخیص نمی‌دهند، در دام ایدئولوژی‌های جورواجور گرفتار […]

خواندن مطلب →

تحليلي بر بازي هاي شيطاني در خاورميانه!؟دکتر کاوه احمدی علی آبادی

برگرفته از سایت ایران گلوبال http://iranglobal.info/node/15939 مسأله آن بود كه غرب براي فروپاشي در اتحاد جماهير شوروي نياز به اهرم هايي داشت و براي حركت موثر آن اهرام ها كافي […]

خواندن مطلب →