ورود به سیاه چاله ی کر راهی برای ورود به جهان های موازی دیگر

برگه کیهان شگفت انگیز فیسبوک (کتاب:جهان های موازی،میچیو کاکو،فصل پنجم) سیاهچاله های چرخان: سال 1963 زمانی بود که ریاضیدان نیوزیلندی، «روی کِر» موفق شد راه حل دقیقی برای معادلات انیشتین […]

خواندن مطلب →