عمربن خیام

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک خيام در ٢٨ ارديبهشت ٤٢٧ در حيره نيشابور به دنيا امد خيام هيچوقت ازدواج نكرد و هيچ فرزندى نداشت خيام قدى بلند داشت […]

خواندن مطلب →