انقلاب سفید: جایگزینی روحانیان بجای زمین داران

برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان فیسبوک هنگامی که شاه دست به دامن زمینداران پیشین می شود. منوچهر فرمانفرمائیان؛ غم انگیزترین صحنه های عمرم را دیدم. —————————————– کسی از […]

خواندن مطلب →

« مدرنیسم بر ضد اصالت – رابطه مفاهیم مُد و مُدرن با تصویر ماه ، در فرهنگ ایران – آنکه ایرانیست ، ملّی نیست »

برگرفته از تاربرگ کومالی « معمولا مدرنیته ، جانشین بی‌ ابتکاری ، و از دست دادن اصالت می شود. انسان ، چون خود ، نمی تواند نو بیاندیشد و نو […]

خواندن مطلب →

مهندسی سرنوشت انقلاب ٥٧ -امیر هوشنگ اطیابی

ایران گلوبال؛ سه شنبه, آوریل 1, 2014 http://www.iranglobal.info/node/31265 توافق های پنهانی آمریکا و آیت الله خمینی برای انتقال قدرت با مدیریت نهضت آزادی این انتقالِ قدرتِ حساب شده، با همکاری […]

خواندن مطلب →

آشتی با انقلاب- رامین کامران

ایران گلوبال؛ ۲۳ مارس ۲۰۱۴ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221190%22 این اواخر نشانه هایی به چشم می خورد که حاکی از تغییر اساسی رویکرد مبارزان سیاسی، نسبت به انقلاب است. مقالاتی از کرانه های […]

خواندن مطلب →