تاریخچه شراب در ایران

از گروه تاریخ وفرهنگ ایران زمین-فیسبوک پژوهشهای باستان تاریخ منشا شراب گیری در ایران را بسیار پیش‌تر از آنچه نویسندگان قرن بیستم گمان می‌کنند، نشان می‌دهد. برای مثال، کاوش و […]

خواندن مطلب →