ملت شرکت سهامی نیست – رامین کامران

از تاربرگ ایران لیبرال مفهوم ملت بر اساس وحدت استوار است، وحدتی از نوع معین، بین اعضای یک گروه انسانی معین. این که کدام گروه انسانی؟ از پیش تعیین شدنی […]

خواندن مطلب →