کمیته سیصد- بخش 2

کمیته سیصد محصولی از شورایِ 300 شرکت هند شرقی بریتانیاست. شرکت هند شرقی در 1600 توسط خانواده سلطنتی بریتانیا امتیازش صادر شد. این شرکت سود بسیار زیادی از تجارت مواد […]

خواندن مطلب →

صفحه شطرنج

https://www.facebook.com/Calirera/media_set?set=a.10208239303245102.1073741906.1378327299&type=3 ما فقط پیادگانی در جنگی نادرست هستیم. پیاده: شما؛ رُخ(قلعه): ارتش؛ اسب(نجیب زاده): اجرای قانون؛ فیل(اسقف ) کلیسا؛ شاه: حکومت؛ ملکه: شرکت های فراملیتی. این خودِ شما هستید! نخبگانِ […]

خواندن مطلب →