بدون شرح 11

ایران شده دزدخونه…توی جهان نمونه. پسران خامنه ای در مسجد با کیسه های حاوی کفش شان. به کفشدار مسجد اعتمادی نیست! فرمانده کل قوا در حال مشاهده رزمایش قوای اسلامی […]

خواندن مطلب →

آینده ایران در دستانی لرزان -«کلاس دموکراسی برای عوام و سیاستمداران بزرگ»-محسن رنانی

http://renani.ir/index.php/texts/essay/non-eco-articles/521-2016-02-01-12-27-12 محضر گرامی حضرات آقایان اعضای محترم شورای نگهبان سلام بر شما من به حکم آن‌که رشته تخصصی‌ام اقتصاد است و پانزده سال است «نظریه اقتصادی دموکراسی» را به دانشجویان […]

خواندن مطلب →