شورشی 6

تصویر بالا: آنچه که مردم تصور می کنند برای انقلاب لازم است. تصویر پایین: آنچه که ما واقعا برای انقلاب نیاز داریم. رفتاری غیر از رفتار مرسوم در اجتماع یکی […]

خواندن مطلب →