هزار فاميل

از برگه گروه تاریخ و فرهنگ ایران-زمین-فیسبوک برگرفته شده از:هزار فاميل-علی شعباني ، صفحات 34 و 35. «حاج ابراهيم خان كلانتر معروف به اعتمادالدوله از وزرايي است كه با دسیسه […]

خواندن مطلب →

بیانات گهربار10-امام جمعه شیراز اسدالله ایمانی:پسرهایی که زیر ابروشونو برمیدارن،از این زنهایی که نشستن اینجا پست تر هستن!!!

امام جمعه شیراز اسدالله ایمانی:پسرهایی که زیر ابروشونو برمیدارن،از این زنهایی که نشستن اینجا پست تر هستن!!!

خواندن مطلب →