چهره زن در شاهنامه،آميزه ی مهر و خرد و وفاداری

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین در شاهنامه ی فردوسی نزديک به ۲۰ زن نقش آفرينی می کنند که البته بيش تر آن ها در دوری پهلوانی می زيند. […]

خواندن مطلب →

شهربانو دختر يزدگرد سوم بزرگترين دروغ شيعيان

برگه کوروش مهرایین‏ با ‏‎Mandana MN‎‏ و ‏‏۱۶‏ نفر دیگرفیسبوک ؛ (گردآوری از سامان رضایی) يزدگرد هنگام مرگ 28سال داشته است. حدود 15سال دوران آوارگى يزدگرد بوده است. كه اگر […]

خواندن مطلب →