و اینگونه ایرانیان با اغوش باز شیعه راپذیرفتند

و اینگونه ایرانیان به مذهب شیعه روی اوردند و با اغوش باز همانگونه که اسلام را پذیرفتند شیعه را نیز پذیرفتند تبام حیدری-فیسبوک صفويان در تبریز ۲۰ هزار مرد را […]

خواندن مطلب →

ملیت ایرانی، پاسخی به بی بی سی- فرهنگ قاسمی

برگرفته از سایت ایران لیبرال http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221026%22 اخیرا یکی از سخنگویان » بی بی سی » مطالبی در ارتباط با ملیت ایرانی بیان کرده است که سرا پا عاری از واقعیت […]

خواندن مطلب →