شاهان معصوم! (شاهان صفوی)

از برگه روزگاران دیرین و امروز؟ در فیسبوک سفرنامۀ سانسون، ص: 36 شاه به عنوان فرزند پیغمبر و رییس مذهب مملکت نیر می باشد. ایرانیان عقیده دارند شاه به عذاب […]

خواندن مطلب →

راه «قم» از «کربلا» می گذرد -کژدم (تصاویر دلخراش)

برگرفته از تاربرگ کژدم؛ http://kajdoum1.blogspot.de/2014/08/blog-post_27.html حماس در نبردهای اخیر به پیروزی کامل رسید و «قدس شریف» را از دست «صهیونیست های پدرسوخته» آزاد کرد و قرار است که همهٔ یهودی […]

خواندن مطلب →