کتاب «دوزخرفات»

از گروه تاریخ وفرهنگ ایران زمین – فیسبوک کتابِ «دوزخرفات» اثری طنز آمیز از نویسنده ای ظاهراً با نامِ مستعارِ سروش پاکزاد است که در آن پاره ای از مقدّسات […]

خواندن مطلب →

مرنج از وحشت و تنهایی زندان خود هالو

از برگه محمد رضا عالی پیام – هالو در فیسبوک الا یا ایها الساقی ادرکاسن و ناولها که طنز آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به زندان رجایی شهر، […]

خواندن مطلب →

امروز نسیه – فردا نقد سروده هالو(محمد رضا عالی پیام)

برگه ‏محمد رضا عالی پیام – هالو‏ فیسبوک مرد راننده ای بیابانی بین ابیانه و حسین آباد سر در قهوه خانه ای ناگاه چشم او بر نوشته ای افتاد «هر […]

خواندن مطلب →