گستاخی تلوزیون سعودی نسبت به ایران

برگه خوزستان پاره تن ایران زمین است؛محافظه خوزستان جز الاصلی من بلاد ایران فیسبوک تلویزیون آل‌سعود در بخش خبر خود از اهواز بنام «اهواز اشغالی توسط ایران» نام برد. با […]

خواندن مطلب →

سوگند زيباکلام به موی محمد بن عبدالله و سرسپردگی روشنفکری – جلال ايجادی

جلال ايجادی؛استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانسه؛idjadi@free.fr http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221214%22 واقعيتی است که بخش مهمی از روشنفکران و قلم به‌دستان ايران دين‌خو هستند و خواسته يا ناخواسته برای ادامه يک ايدئولوژی دينی […]

خواندن مطلب →

خاورمیانه بزرگ یا پروژه برنارد لوییس( Bernard Lewis)

منبع: برگه آذربایجان تاج سر است فیسبوک؛ منبع اصلی: http://www.rozanehmagazine.com/NoveDec05/AZPartVI.html پروفسور برنارد لوییس خاورشناس انگلیسی و استاد بازنشسته پژوهش های خاورمیانه در دانشگاه پرینستون است که یکی از برجسته ترین […]

خواندن مطلب →