حکومت نظامیان؟- رامین کامران

حکومت نظامیان؟- رامین کامران موقعیت بحرانی حکومت اسلامی بر همه و از جمله طبقۀ حاکم اسلامی بسیار روشن است. دستگاه شان دارد میرود به سوی فروپاشی و سرآسیمه اند که […]

خواندن مطلب →

استعمار تحریمی، فراتر از برجام و رژیم ایران، کورش عرفانی

از تاربرگ «ایران لیبرال»، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222788%22 در طول قرون معاصر، جهان شاهد پدیده‌ای به اسم استعمار بود. ساده ترین معنای این واژه به دست گرفتن سرنوشت یک کشور توسط کشوری دیگر […]

خواندن مطلب →

چرا مسلمانان عقب مانده اند؟چرا ما شرقی ها پسرفت کردیم و غرب پیشرفت؟ محمد علی مهرآسا

ایران لیبرال ؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221326%22 خود را فریب ندهیم و بعضاً با یادآری و اشاره به روزگاران گذشته و شخصیّتهای تاریخ در ده قرن پیش، در سرور و شعف بیجا غرق […]

خواندن مطلب →