کمیته سیصد- بخش 2

کمیته سیصد محصولی از شورایِ 300 شرکت هند شرقی بریتانیاست. شرکت هند شرقی در 1600 توسط خانواده سلطنتی بریتانیا امتیازش صادر شد. این شرکت سود بسیار زیادی از تجارت مواد […]

خواندن مطلب →

امروز، روز تکریم از امامزادگان است ببینیم این امامزادگان که هستند و چه هستند ؟

از برگه روزگاران دیرین و امروز؟ در فیسبوک گنبدها و گنبدچه‌هائی که اخیرا نامِ امام زاده بر آنها نهاده‌اند و تبدیل به مراکز درآمدزایی برای خودشان کرده‌اند دو صنف استند: […]

خواندن مطلب →