شوخی با فرازمینی ها

برگردید زمین. مریخ برای مریخی هاست! باور نداشتن به وجود فرازمینی ها مثل آنست که قاشقی از آب اقیانوس برداریم و بگوییم هیچ کوسه ای در اقیانوس نیست چون در […]

خواندن مطلب →

درینکویو شهر زیرزمینی زرتشتیان شگفت انگیز ترین محوطه ی توریستی جدید ترکیه

از برگه ایران همیشه خاک من فیسبوک تمدن بسیار اسرار آمیز زرتشتیان (حمله ی موجودات فرازمینی؟) چرا زرتشتیان بیشتر از2300 سال پیش شهری به عمق 85 متر زیر زمین با […]

خواندن مطلب →

16 نشانه برای وجود موجودات فرازمینی

منابع: http://blog.bamilo.com/…/16-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87…/ http://gizmopod.com/…/15-signs-alien-life-really-exis…/65172 بیگانه‌ها، فرازمینی‌ها، موجودات فضایی. از ما بهتران. اسم‌شان را هر چه که می‌خواهید بگذارید اما اگر فکر می‌کنید صحبت کردن در موردشان احمقانه و کودکانه است، بد […]

خواندن مطلب →

جستجو برای حیات فرازمینی باید آب، اکسیژن و کلروفیل را هدف بگیرد. مایک وال

Search for Alien Life Should Target Water, Oxygen and Chlorophyll By Mike Wall, Senior Writer | September 30, 2014 http://www.space.com/27294-alien-life-biosignatures-chlorophyll.html {این تصویر مفهومی هنرمندانه کپلر-186f را نشان می دهد، نخستین […]

خواندن مطلب →