روز ملی بزرگداشت سعدی

«لازار کارنو» ریاضیدان، رهبر نظامی، رئیس مجمع ملی و از رهبران انقلاب فرانسه چنان علاقه‌ای به سعدی داشت که نام پسرش را نیکولا سعدی گذاشت نیکولا سعدی، فیزک‌دان و کاشف […]

خواندن مطلب →