«ما»ی نایس و «دیگری» بی فرهنگ-فرهاد قنبری

هنگام گفتگو با مردم در کوچه، خیابان، پارک، اتوبوس، تاکسی، مترو، جمع های دوستانه، مراسم های مختلف، گروههای تلگرامی و فامیلی و یا خواندن کامنت های افراد در شبکه های […]

خواندن مطلب →