کوه دماوند یا «دیو بند»

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک کوه دماوند یا دیو بند کوه مقدس ایرانیان گفته میشود زیرا: میترا ، خداوند آریایی ها برین کوه فرود آمد کیومرث، اولین ایره […]

خواندن مطلب →