دکتر محمد مصدق و هم میهنان بهایی

از برگ دکتر محمد مصدق در فیسبوک کتاب دکتر محمد مصدق و بهائیان دکترمصدق باسودای استقلال وسربلندی ایران به سیاست ورود کرد ولی لحظه ای از مکر وحیله دشمنانش در […]

خواندن مطلب →

تخریب مرکز بهاییان در تهران به شکرانه حمایت روحانیان ار کودتای 1332

حظیرةالقدس (بهشت)، ساختمان مرکز اداری و عبادتگاه بهائیان در تهران بود که در اردیبهشت ۱۳۳۴مصادف با ماه رمضان، با حمایت محمدتقی فلسفی با تأیید غیرمستقیم محمدرضا شاه پهلوی به دست […]

خواندن مطلب →