مهندسی معکوس مغز-میچیو کاکو

برگرفته از کتاب فیزیک آینده، نوشته میچیو کاکو، ترجمه رامین رامبد، نشر مازیار، چاپ اول 1391،ص ص 120-122 گام نخست در فرایند مهندسی معکوس مغز عبارت است از فهمیدن ساختار […]

خواندن مطلب →