همیشه به بلایی گرفتار و به دامی دچاریم،گاه به قحط و غلائيم و گاه بر وبا و طاعونیم.

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک در ملك ما اگر سالی باران کم بارید، مملکت زیر و رو می شود… در ۱۲۸۸ پنج کرور آدم از و با و […]

خواندن مطلب →

فتحعلیشاه و سیب زمینی

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک حکایت فتحعلیشاه و سیب زمینی: در زمان فتحعلیشاه یکی از فرنگیان به ایران آمده بود و قدری سیب‌ زمینی هدیه نمود و به […]

خواندن مطلب →