پهنه آبی واقع در شمال ایران و نامهای مختلف آن-بخش نخست

از برگ The Magic of Persia-فیسبوک در گذشته تاریخ نویسان و جغرافی‌نگاران دریاها را با نام اقوام ساکن ساحل آن‌ها مشخص می‌کردند. این شیوه نه تنها در ایران بلکه در […]

خواندن مطلب →