پارسی ستیزی

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین- فیسبوک Gol Amiri فرهنگ ستيزي و پارسي ستيزي قبيله گران خيابان، دانش آموز، دانشگاه، دانشكده_دانشجو، مجلس نمايندگان و … «واژه هاي پٌركار بٌرد» […]

خواندن مطلب →