ندایی از لبنان – رامین کامران

از تاربرگ ایران لیبرال-۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ چندیست که بحران اقتصادی و سپس سیاسی لبنان جزو سرفصل خبرهاست و انفجار اخیر هم که مزید بر علت شده است. […]

خواندن مطلب →

بخشش ثروت ایرانیان به بیست کشور دنیا توسط احمدی نژاد(بخشی که رسانه ای شده)

1. پاکستان در فروردین ۱۳۸۸ منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی نژاد برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی پاکستان، راهی ژاپن شد و در این نشست، جمهوری اسلامی متعهد […]

خواندن مطلب →