نفی دمكراسی به نام اقتصاد- رامین كامران

از تاربرگ ایران لیبرال تاریخ نگارش ژانویه ۲۰۰۹ مقدمه مكرر شدن بعضی حرفها كه از نوجوانی و جوانی مرتب شنیده ایم، نوعی احساس بی حركتی و جمود به ذهن القأ […]

خواندن مطلب →

پایان استبداد – سیاوش ایراندوست

از تاربرگ «ایران لیبرال»، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222790%22 آمریکا و اسراییل محور شرارت و تروریسم در منطقه هستند. سیاست خارجی با سیاست داخلی فرق دارد، عدم توجه به تمایز این دو موجب سردرگمی […]

خواندن مطلب →

لائیسیته بیان عملی جدایی دین و سیاست است – رامین کامران

گفتگوی اختصاصی با روشنفکر؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222159%22 روشنفکر/ « رامین کامران» یکی از روشنفکران برجسته و نویسندگان ایرانی است که در چند دهه اخیر، بیش از پیش در«ترویج لیبرالیسم» و «لائیسیته» کوشیده […]

خواندن مطلب →