پاد ماده ی طبیعی

برگرفته از کیهان شگفت انگیز فیسبوک تمام اتم های بدن ما بازمانده ی آن برخورد کیهانی ماده و پادماده هستند. در جستجوی ردپای پادماده اگر ساخت پادماده به صورت مصنوعی […]

خواندن مطلب →