جمهوری مهاباد و مارشال زیرو!

از فیسبوک جمهوری مهاباد و مارشال زیرو! – علی مرادی مراغه ای سپيده دم سوم شهريور1320ش،وقتی نيروهای متفقین وارد ایران شدند در هفته اول، ارتش رضاشاهی درهم شکسته و بسیاری […]

خواندن مطلب →

«رهبری ملت بدون آشنایی با آرمان های ملی محال است».

نوشته : دکتر منوچهر یزدی، تصویر: ادمین خلیج فارس بازنشر در برگه Persian Gulf فیسبوک تحت عنوان «درسی که نیاموختند و نمی آموزند!» حدود پنجاه سال پیش روزی در کلاس […]

خواندن مطلب →

روایتی بی جلال از مرگی بی شکوه- رامین کامران

ایران گلوبال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221192%22 مقدمه بر یادداشت های شهریور 1320- عباسقلی گلشاییان متن کوتاه و پر اهمیتی که در پی می آید حکایت فروپاشی نظام رضاشاهی است از دید عباسقلی گلشائیان، […]

خواندن مطلب →